Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied